04/05/2024, MERKSEM
1e Afdeling:
BELSELE – MOL 1/ 9, WAASLAND – NOORDZEE 8/ 2, HASSELT – DE WITTE MOLEN 10/ 2, MOL – REINAERT 10/ 2, BELSELE – NOORDZEE 2/10, HASSELT – WAASLAND 2/ 8, MOL – DE WITTE MOLEN 3/ 3, NOORDZEE – REINAERT 7/ 2, HASSELT – BELSELE 10/ 4, MOL – WAASLAND 0/ 2, DE WITTE MOLEN – NOORDZEE 4/ 9, REINAERT – HASSELT 2/ 7

2e Afdeling:
HALLE – RUNKST 9/ 8, LA LOUVIÈRE – DE KLEPPERS 8/ 5, ANTWERPEN – RED DRAGONS 9/ 5, HALLE – DE KLEPPERS 5/ 3, RUNKST – ANTWERPEN 2/ 7, RED DRAGONS – LA LOUVIÈRE 3/ 3, DE KLEPPERS – ANTWERPEN 5/ 8, RUNKST – LA LOUVIÈRE 2/ 9, RED DRAGONS – HALLE 5/11, LA LOUVIÈRE – HALLE 3/ 2

3e Afdeling:
FLANDRIA – BRABO 1/11, DE VOSKES – BREYDEL 2/11, BRABO – BREYDEL 10/ 4, FLANDRIA – DE VOSKES 7/11, BREYDEL – FLANDRIA 9/ 2, DE VOSKES – BRABO 1/10

02/03/2024, MONS
1e Afdeling:
DE WITTE MOLENREINAERT 2/ 7, WAASLANDBELSELE 4/ 7, REINAERT – CSMB 4/ 6, BELSELEDE WITTE MOLEN 12/ 5, WAASLAND – CSMB 2/ 2, BELSELEREINAERT 7/ 6, DE WITTE MOLENWAASLAND 2/ 9, CSMB – BELSELE 4/ 7, REINAERTWAASLAND 6/ 7, CSMB – DE WITTE MOLEN 8/ 2

04/02/2024, BRAINE-LE-COMTE
2e Afdeling:
BRUGGE – HALLE 2/ 5, ANTWERPEN – LA LOUVIÈRE 8/ 3, ZILVERMEER – HALLE 2/12, ANTWERPEN – BRUGGE 9/ 5, LA LOUVIÈRE – ZILVERMEER 10/ 3, HALLE – ANTWERPEN 6/ 6, LA LOUVIÈRE – BRUGGE 8/ 3, ZILVERMEER – ANTWERPEN 3/ 9

3e Afdeling:
BREYDEL – GEEL-ZWART 6/ 5, DE VOSKES – FLANDRIA 9/11, BREYDEL – DE VOSKES 10/ 0, GEEL-ZWART – FLANDRIA 11/ 1, GEEL-ZWART – DE VOSKES 12/ 2, FLANDRIA – BREYDEL 1/ 9

15/01/2024, BRUGGE (SASK)
1e Afdeling:
NOORDZEE – HASSELT 2/ 5, CSMB – MOL 2/ 3, MOL – HASSELT 3/ 5, CSMB – NOORDZEE 1/ 3, NOORDZEE – MOL 3/ 2, HASSELT – CSMB 4/ 2

2e Afdeling:
ZILVERMEER – BRUGGE 1/10, DE KLEPPERS – RUNKST 10/ 8, DE KLEPPERS – RED DRAGONS 8/12, RUNKST – ZILVERMEER 6/ 5, BRUGGE – RED DRAGONS 12/ 5, ZILVERMEER – DE KLEPPERS 5/ 7, RUNKST – RED DRAGONS 7/ 9, DE KLEPPERS – BRUGGE 6/ 5, BRUGGE – RUNKST 3/ 3, RED DRAGONS – ZILVERMEER 8/ 6

3e Afdeling:
BREYDEL – FLANDRIA 10/ 2, BRABO – GEEL-ZWART 12/ 2, GEEL-ZWART – BREYDEL 0/10, BRABO – FLANDRIA 7/ 4, FLANDRIA – GEEL-ZWART 3/ 6, BREYDEL – BRABO 5/ 5

03/12/2023, SINT-NIKLAAS
1e Afdeling:
WAASLANDDE WITTE MOLEN 11/ 3, MOL – NOORDZEE 1/ 2, REINAERTBELSELE 6/ 5, NOORDZEE – CSMB 1/ 3, DE WITTE MOLENBELSELE 6/ 7, WAASLANDREINAERT 11/ 1, DE WITTE MOLEN – CSMB 3/ 8, MOL – BELSELE 10/ 2, REINAERT – NOORDZEE 4/ 7, CSMB – WAASLAND 4/ 8, NOORDZEE – DE WITTE MOLEN 6/ 5, WAASLAND – MOL 10/ 1, BELSELE – CSMB 5/ 5

2e Afdeling:
RED DRAGONS – BRUGGE 3/ 6, ANTWERPEN – ZILVERMEER 11/ 4, RED DRAGONS – ANTWERPEN 4/ 4, BRUGGE – ZILVERMEER 3/ 0, ZILVERMEER – RED DRAGONS 9/ 9, BRUGGE – ANTWERPEN 2/ 6

3e Afdeling:
BREYDEL – GEEL-ZWART 8/ 2, BRABO – DE VOSKES 12/ 2, GEEL-ZWART – BRABO 5/14, DE VOSKES – BREYDEL 2/12, DE VOSKES – GEEL-ZWART 10/14, BRABO – BREYDEL 6/ 5

18/11/2023, HASSELT
1e Afdeling:
HASSELT – NOORDZEE 6/ 1, BELSELEWAASLAND 3/ 7, BELSELE – HASSELT 6/ 3, NOORDZEE – WAASLAND 2/10, WAASLAND – HASSELT 13/ 4, NOORDZEE – BELSELE 9/ 3

2e Afdeling:
ANTWERPEN – DE KLEPPERS 9/ 3, HALLE – BRUGGE 3/ 2, LA LOUVIÈRE – RUNKST 9/ 3, DE KLEPPERS – HALLE 1/ 7, RUNKST – BRUGGE 4/ 7, LA LOUVIÈRE – ANTWERPEN 5/ 9, BRUGGE – DE KLEPPERS 8/ 2, HALLE – LA LOUVIÈRE 4/ 5, ANTWERPEN – RUNKST 2/ 4, BRUGGE – LA LOUVIÈRE 5/ 3, ANTWERPEN – HALLE 4/ 6

3e Afdeling:
FLANDRIA – BRABO 4/ 7, GEEL-ZWART – DE VOSKES 9/ 6, DE VOSKES – BRABO 7/ 9, GEEL-ZWART – FLANDRIA 3/ 5, FLANDRIA – DE VOSKES 10/ 2, BRABO – GEEL-ZWART 11/ 5

07/10/2023, MOL
1e Afdeling:
REINAERTDE WITTE MOLEN 7/ 3, HASSELT – MOL 2/ 5, CSMB – REINAERT 3/ 1, DE WITTE MOLEN – HASSELT 6/ 8, MOL – CSMB 1/ 4, HASSELT – REINAERT 2/ 2, DE WITTE MOLEN – MOL 2/ 6, CSMB – HASSELT 5/ 1, REINAERT – MOL 3/ 8

2e Afdeling:
RUNKST – DE KLEPPERS 3/ 8, HALLE – ZILVERMEER 8/ 3, LA LOUVIÈRE – RED DRAGONS 7/ 6, DE KLEPPERS – ZILVERMEER 3/ 4, RED DRAGONS – RUNKST 6/ 7, DE KLEPPERS – LA LOUVIÈRE 5/ 5, HALLE – RED DRAGONS 5/ 5, ZILVERMEER – RUNKST 8/ 3, RED DRAGONS – DE KLEPPERS 5/ 4, ZILVERMEER – LA LOUVIÈRE 7 /5, RUNKST – HALLE 6/ 6